+86 21 5858 1329

Jinqiao Location (Sanqiao Road)

 • Located on Jinqiao Road, between East Jinxiu Road and Longdong Avenue (12 minutes from the Nanpu Bridge).
 • 2622 Jinqiao Road, Green City, Pudong, Shanghai. 
  Turn down Lane 2622 Jinqiao Road (also Sanqiao Road), proceed for 100m then turn right into our parking lot.
 • Chapin House Jinqiao is open Mon-Sun from 9:30AM-6:00PM.  
 • 021-5858 1329
 • Taxi Printout

Xintiandi Location

 • Located in Xintiandi, adjacent to the Taipingqiao Park.
 • Hubindao Shopping Center, 150 Hubin Road, Huangpu District, Shanghai.
 • Chapin House Xintiandi is open Mon-Sun from 10AM-10PM.
 • 021-5383 2659
 • Taxi Printout
Use Google Maps (Requires VPN) Use Baidu Maps
Mode of Travel: